Test Düzenekleri & Ölçüm Sistemleri Kurulumu

Test ve Ölçüm Hizmetleri

Endüstrinin veya son kullanıcının gündelik hayatında ihtiyaç duyduğu birçok sistem değişik debilerde, basınçlarda ve sıcaklılarda akışkanlar ile etkileşim halindedir. Bu akışlar tepkime içermeyebileceği gibi yanma reaksiyonları gibi kimyasal tepkimeler de içerebilirler. Akış tek fazlı olabileceği gibi örneğin bir yakıt enjektöründe olduğu gibi çift fazlı da olabilir.

Melina Aero müşteri kurum ve kuruluşlara soğuk ve tepkimeli akışları içeren deneysel akışkanlar mekaniği konusunda test, ölçüm ve ilgili standartlara uygun raporlama hizmeti sunmaktadır. Firmamız bilhassa kimyasal enerji dönüşümü içeren cihazlarda ve sistemlerde uzmanlaşmıştır. İçten yanmalı ve gaz türbin motor test düzenekleri tasarımı, imalatı, montajı, ölçümlerin gerçekleştirilmesi gibi konularda da test ve ölçüm hizmeti sağlamaktayız. Testler belirli ve iyi tanımlanmış bir standart tarafından dikte ettirilebileceği gibi firmanın özgün ihtiyaçlarını karşılamak üzere firma tarafından tasarlanması ve yürütülmesi gereken test ihtiyaçları da söz konusu olabilir.

Deney tasarımının doğru sistematik yaklaşımlarla yapılması, test koşullarının ve test sayısının belirlenmesi, test için uygun ekipmanın belirlenmesi ve sensörlerin seçimi, konumlandırılması, ölçüm belirsizliklerinin ve hatalarının en aza indirgenmesi ve bunların mertebesinin tam olarak tayin edilmesi, testlerin tarafımızdan yürütülmesi veya test ekibine nezaret edilmesi, ekibin bu çerçevede bilgilendirilmesi ve eğitimi, sonuçların yorumlanması, analiz edilmesi, dokümantasyonu konularında hizmet vermekteyiz.

nitrogen
test-5
test
test-6
test-2
test-7