Simülasyon & Analiz

Simülasyon & Analiz

Özellikle tepkimeli akışlar (yanma), itki sistemleri, içten yanmalı ve motorlar, çift fazlı akışlar ve ısı transferi gibi konularda çok çeşitli simülasyon ve analiz ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırız. Bunun için iletişim formumuzu doldurabilir yahut doğrudan bizi arayabilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş yapacağız. Aşağıda simülasyon ve analiz kabiliyetlerimizden bazı örnekler bulacaksınız, bunlardan daha değişik fakat sizin uygulamanıza özel simülasyon/modelleme ve analiz ihtiyaçlarınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analiz Çalışmaları

Sprey ve Atomizasyon

Sprey akışları modern endüstride neredeyse her alanda ve hatta ev kullanımında bile kendilerine uygulama alanı edinmiştir. Sıvı akışların yüksek kayma kuvvetlerine muhatap olduğu ve etraflarındaki gaz fazı ile etkileşimde olduğu sprey akışları ve burada gerçekleşen kopma ve atomizasyon problemleri değişik yaklaşımlarla modellenip analiz edilebilir. Bu yaklaşımlar, Euler ve Lagrange modelleri gibi iki ana kategoride toplanabilirler. Çift fazlı bu akışların doğru çözümlenmesi yanma v.b. birçok problemin doğru anlaşılması ve irdelenmesi için gereklidir. Zira gaz türbinleri yanma odalarından, içten yanmalı motorlara oradan da sıvı yakıtlı roket motorlarına kadar pek çok tepkimeli akış aynı zamanda yakıt spreyinin atomizasyonunu da içermektedir.

Aerodinamik Akışlar

Aerodinamik katı cisimlerin etrafındaki hava akışından dolayı cisme etki eden kuvvetleri konu alan bir bilim dalıdır. Aerodinamik akışlar incelenirken cisim üzerinde etki eden kuvvet, moment, cismin yüzeyindeki basınç dağılımı v.b. sonuçlar analiz edilir. Akışın hızına bağlı olarak akışkan sıkıştırılamaz veya sıkıştırılabilir şeklinde kabul edilebilir.

simulasyon

simulasyon-2

simulasyon-13

Tepkimeli Akışlar

Dünya üzerinde tüketilen enerjinin %85’i fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Elektrik santrallerinden taşıtlara kadar birçok sistem kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine yahut mekanik enerjiye çevirmektedir. Bu dönüşümün kalbinde yanma fenomeni yer almaktadır. Tepkimeli akışlar içten yanmalı motorlardan, türbin motorlara, kazanlara hatta roket motorlarına değin çok geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmaktadırlar. Bu tip akışların akışın doğasına uygun bir şekilde modellenip hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) metodları ile incelenmeleri mümkündür.

Modelleme ve Analiz Çalışmaları

Gaz Türbini Performans Analizi

Gaz türbin motorlarının kavramsal tasarımında tasarım seçimlerini, performans göstergeleri ve kısıtlarla ilişkilendiren parametrik çevrim analizi motorun çalışma zarfı içerisindeki değişik noktaları (tasarım noktası veya tasarım noktası harici) kapsayabilir. Bu tip sıfır boyutlu ödünleşim analizleri sayesinde tasarımın en iyilenmesi mümkün olmaktadır. Bu tip çalışmalar için paket programlar kullanılabileceği gibi geliştirilen özgün yazılımlar da kullanılabilir.

simulasyon-14

simulasyon-15

Tek Boyutlu Akış Ağlarının Modellenmesi

Bir türbin motorun yanma odası içerisindeki akış ve ısı transferi fenomenleri karmaşık üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözümlemeleri olmadan genel geçer bir takım varsayımlar ve bağıntılar kullanılarak incelenebilir. Böylece ön tasarım aşamasında iç ve dış astar geometrileri, soğutma deliklerinin sayıları konumları, duvar sıcaklıkları v.b. birçok tasarım değişkeni hızlıca optimize edilebilir. Daha sonra seçilen az sayıda konfigürasyon üzerinde detaylı iki ve üç boyutlu hesaplamalı çalışmalar yürütülüp tasarım olgunlaştırılabilir. Bu tür yaklaşımlarla aynı zamanda kompleks boru hatlarındaki (şehir su şebeksi, doğazgaz boru hatları v.s.) akışlar da incelenebilir.

İtki Vektörleme Sistemlerinin Modellenmesi

İtki vektör kontrol sistemi motor tarafından sağlanan itme kuvvetinin yönünün isteğe bağlı olarak değiştirilebilmesini mümkün kılan sistemdir. Böylece hava aracını döndürmek için gerekli olan moment ana itkiyi hava aracının ana ekseninden farklı bir yöne kaydırarak sağlanmış olur. Bu yöntem dinamik basınca bağlı değildir, dolayısıyla düşük hızlarda ve yüksek irtifalarda (seyrek atmosfer koşullarında) dahi büyük kuvvetler oluşturabilir. Dolayısıyla itki vektör kontrolü ileson derece yüksek manevra kabiliyeti elde edilebilir. Bu sistemler güdümlü roketlerde, fırlatma araçlarında ve bazı savaş uçaklarında kullanılırlar.

simulasyon-16

* Bu sayfada örnek olarak olarak verilen resimlerin tamamı firmamızca veya kurucu ortağımız tarafından yapılmış projelerden alınmış analiz çıktılarına aittir. İzinsiz kullanılması katiyen yasaktır.